สิ่งที่ควรรักษา

By , 25 July 2012 23:25

สิ่งสำคัญในชีวิตที่เราควรรักษาไว้ มันมีอยู่ไม่กี่อย่าง

เพราะหลายต่อหลายอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

แต่บางอย่างหากเรารักษาไว้ ให้คงเส้นคงวา

ถือเป็นเรื่องดีจริง ๆ อย่างแรกที่คิดได้คือ “คำพูด”

การพูดคำไหน แล้วทำตามคำนั้น ถือว่าเป็นการรักษาคำพูด

เพิ่งได้แง่คิดจากการรักษาคำพูดจากพี่ที่เคารพมาว่า

หากเราทำตามที่เราตั้งใจไว้ หรือว่าพูดไว้นั้น ถือว่าเราทำการรักษา สัจจะกับตัวเอง

และที่ดีไปกว่านั้น คือการรักษาสัจจะกับผู้อื่นด้วย

 

อีกอย่างที่เราควรรักษาไว้คือ “มิตร”

มิตรที่ดีมีมากมาย และมิตรที่จะยังโครจรรอบตัวเราในทุกสถานการณ์นั้นมีไม่มาก

ยิ่งในวันที่เราไม่ได้อยู่ในสถานะภาพที่พร้อมจะ โคจรไปเจอมิตรได้สะดวกโยธิน

แต่ว่า มิตรบางกลุ่มนั้นยังคง โคจรรอบตัวเราอยู่

นั่นหละเราพึงควรรักษาไว้

 

อย่างสุดท้ายที่คิดว่า ทำได้จะดีมากกับตัวเองและคนรอบข้างคือ

การ “รักษา” เวลา คือควรทำอะไรให้เป็นไปตามเวลาที่เราคาดการณ์ไว้

หากการคาดการณ์ของเรามันกระทบกับคนอื่น ยิ่งจะต้องรักษาเวลาให้ดี

เพราะไม่ใช่แต่เราเพียงคนเดียวที่ได้รับความเสียหายหาก  เวลาคาดเคลื่อนไป

 

สิ่งสุดท้าย คือการ “รักษากำลังใจของตัวเองไว้”

หากเราไม่รักษากำลังใจตัวเอง อย่าได้หวังว่าใครมาเพิ่มเติมให้

ตัวเรานั่นหละเป็นคนที่จะสร้างและรักษากำลังใจของตัวเองได้ดีที่สุด

 

………………………………………………………………….

วันนี้ ที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงเพราะ นึกถึงสิ่งที่ควรจะมีไว้แนะนำลูก

ในวันข้างหน้า ที่เค้าโตขึ้น เพราะโลกมันกว้างขึ้นในทุก ๆ วันที่ลูกเติบโต

บทเรียนชีวิตต่าง ๆจะค่อย ๆ ผ่านเข้ามาเรื่อย ๆ

ขนาดวันนี้ .. แก่ขนาดแม่ เจออะไรมาก็ไม่น้อย อย่างแม่

ยังปฎิเสธบทเรียนชีวิตใหม่ ๆ ไม่ได้เลย

และแม่ก็ยึดสิ่งต่าง ๆ ที่ควรรักษาอย่างที่เล่าไว้นั่นหละ

ซึ่งหากเรา คิดถึงผลกระทบที่มีต่อผู้คนรอบข้างบ้างอยู่เสมอ

สิ่งต่าง ๆ ที่บอกไปข้างบนนั้นมันก็ไม่ได้รักษายากเย็นอะไร

 

Leave a Reply

 

Panorama Theme by Themocracy